Лични Данни

Политика на поверителност

Ние прилагаме всички предвидени мерки, за да гарантираме, че защитаваме и пазим поверително Вашите лични данни като изпозлваме всички необходими технически и организационни мерки, включени в съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, включително Общия регламент за личните данни (ЕС) 679/2016 (GDPR).

Целта на този член е да Ви информира за обработваните от нас лични данни, които сте ни предоставили директно или чрез нашия уебсайт, както и начина по който обработваме тези данни.

 Личните данни, които Нарцис БГ събира и обработва са:

 • собствено име и фамилия
 • адрес за доставка
 • имейл адрес
 • телефонен номер
 • фактурни данни (за юридически лица)
 • акаунт в социални медии

Ние не събираме и не обработваме по никакъв друг начин „чувствителни“ лични данни,  които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

Следователно в съответствие с GDPR, администратор за това обработване на лични данни  е: Нарцис БГ ЕООД, със седалище в гр.Варна, жк.,,Възраждане“, бл.36, вх.1, ап.22, Булстат:206019080. Дружеството се задължава да управлява надлежно вашите лични данни съгласно изискванията на националното законодателство и GDPR и при спазване на най-строгите мерки за безопасност и само за посочените цели. Личните данни, с които разполагаме са събрани в хода на сегашните или минали търговски отношения между страните, за което Вие сте дали своето валидно съгласие според действащото законодателство в конкретния момент.

Във връзка с управлението на този уебсайт, Нарцис БГ ЕООД събира специфична информация („лични данни“), която се предоставя от отделни субекти чрез уебсайта, които изразяват доброволно своето съгласие, директно (напр. собствено име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и др.) или индиректно (напр. IP адрес, UUID и др.)

Целите, за които дружеството обработва лични данни, предоставени от Клиента са следните:

 • за да отговорим на Ваши запитвания. за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;
 • за да подобрим качеството на нашите услуги;
 • за да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили чрез Нарцис БГ;
 • за да осигурим ефективно обслужване на нашите посетители;
 • за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;
 • за да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации;
 • за да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта Нарцис БГ;
 • за да подобрим съдържанието и функционалността на Нарцис БГ;
 • за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги;
 • за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;
 • за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.

Нарцис БГ ЕООД събира, обработва и управлява Вашите лични данни съгласно изискванията на GDPR. Дружеството съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия.

Също така може да обработваме Вашите лични данни, за да Ви информираме за продукти, промоционални оферти или за осъществяване на Вашия абонамент за бюлетин. Като общо правило, този набор от лични данни се обработва за целите на директния маркетинг само след получаване на Вашето съгласие и с помощта на комуникационни канали, които сте ни предоставили при даване на Вашето съгласие. Като се има предвид това е важно да знаете факта, че нашите дейности по обработване се основават на Вашето съгласие, докато го оттеглите. Като предоставя своите лични данни, клиентът на Нарцис БГ, декларира и дава своето съгласие за обработването им. Дружеството ви информира, че обработването на лични данни означава всеки вид операция, свързана с лични данни.

Нарцис БГ ЕООД е администратор, както се посочва от действащото законодателство и регламенти, включително GDPR.

Информираме Ви, че в зависимост от стоките, избрани от клиента и за целта на дейността по обработване на лични данни, Нарцис БГ ЕООД може да предоставя Вашите лични данни на други Дружества, трети страни или власти за изпълнението на целите съгласно посочените основания за обработване. Съгласно GDPR Ви информираме, че може да предаваме или да предоставяме достъп до Вашите специфични лични данни на следните видове получатели:

 • Търговски партньори за доставката на поръчаните стоки и услуги;
 • Доставчици на куриерски услуги;
 • Доставчици на платежни или банкови услуги;
 • Доставчици на счетоводни услуги, за изпълнението на външни счетоводни услуги;
 • Публични власти

Ние ще обработваме Вашите лични данни, за да подобряваме и гарантираме, че когато е необходимо, защитаваме използването на Нарцис БГ и потребителите на платформата от опити за измама, включително предоставяне на лични данни на местни власти, мерки за справяне с други възможни рискове.

Бихме желали да Ви информираме за принципите на Европейския регламент (GDPR ЕС 679/2016) и индивидуалните права на субектите на данни.

Общият регламент за защита на данните въвежда принципи, които трябва да се спазват при обработването на лични данни:

 • принцип на законосъобразността, справедливостта и прозрачността. Според този принцип, дружеството следва да се увери, че обработването на лични данни се извършва при спазване на законовите изисквания и другите дейности по обработване са незаконни; обработването на лични данни следва да се извършва по разумен начин за субекта на данни; обработването следва да е прозрачно, което означава, че администраторът на данни следва да информира субектите на данни открито и ясно за целите и средствата на обработката;
 • принципът за ограничение на целта. Дружеството изпълнява принципа като събира и обработва лични данни изключително за целите, определени и съобщени на субекта на данни;
 • принцип на минимизирането на данни. Дружеството изпълнява този принцип като обработва само лични данни, няма да събира ненужни данни във връзка с дейността по обработване;
 • принцип на точността на данните. Дружеството събира и обработва от клиенти само точни и актуални данни;
 • принцип на ограничение на съхранението. Дружеството изпълнява този принцип съгласно GDPR като съхранява Вашите лични данни само за период от време, необходим за изпълнението на целите на обработването.
 • принцип на поверителността и неприкосновеността, Дружеството е въвело всички необходими мерки за сигурност и е вътрешни правила, които имат за цел да гарантират сигурността срещу неразрешено и незаконно обработване и правила срещу нарушенията на данни, изменение на данни или загуба на данни.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: